Katters urin-pH och deras hälsa

Det är allmänt känt att pH-värdet i kattens urin har ett direkt samband med urinvägarnas hälsa. Riskerar din katt att utveckla kristaller i urinvägarna, kristaller som kan leda till utveckling av stenar och en potentiell urinblockering? Hur påverkar kattens diet urinens pH-värde och risken för kristallbildning? Här får du hjälp med att ta bort mysteriet med det önskade intervallet för kattens urin-pH och hur dessa siffror kan korreleras till kattens urinvägshälsa.

Betydelsen av pH-nivåer

pH är ett mått på surhet eller alkalinitet i en vätska. pH-värdet i urinen – oavsett om det gäller människor eller katter – kan innebära skillnaden mellan hälsa och sjukdom.

Katter är särskilt känsliga för pH-problem. När pH-värdet är för högt eller för lågt kan kristaller bildas i kattens urin. Kristaller kan kombineras med andra material i urinen och bilda grus och stenar som irriterar, blöder och/eller blockerar.1 En katt med blockerad urinrör (röret som dränerar urin från kroppen) kommer att dö utan snabb behandling.

Det normala pH-värdet i urinen för katter

Katter behöver sur urin för att upprätthålla urinvägarnas hälsa. Även om intervallet varierar under vissa omständigheter, verkar experternas konsensus vara att mellan 6,3 och 6,6 är ett hälsosamt intervall.2 (Ju lägre pH, desto surare urin.) Ett pH över detta intervall kan leda till tillväxt av struviter (magnesiumammoniumfosfatkristaller). Ett pH-värde som är lägre än detta intervall kan orsaka bildning av kalciumoxalatkristaller.

Andra faktorer som påverkar urinvägarnas hälsa hos kattdjur

  • För hög koncentration av mineraler i urinen: Även om kattmatens generiska innehåll av ”aska” under många år fick skulden för många urinvägsproblem hos katter, är aska bara den mineralrika rest som blir kvar när maten förbränns helt och anger egentligen inte vilka typer av mineraler, eller mängder och typer av varje, som finns närvarande. Med detta sagt kan överskott av vissa mineraler öka risken för kristallbildning. Till exempel bör foder med extremt höga halter av magnesium och fosfor undvikas hos katter som löper risk för struvitkristaller, medan kalciumrika foder kan vara riskabla när kalciumoxalatstenar är ett problem.
  • Vattenintag: Urinvägarna kräver tillräckligt med vätska för att hålla mineralerna i lösning och förhindra att de bildar kristaller. En katt som får i sig tillräckligt med vatten bildar mindre koncentrerad urin och kissar oftare.3 Av dessa skäl rekommenderar många veterinärer att katter som riskerar att drabbas av urinvägskristaller endast utfodras med våtfoder och att de alltid har tillgång till färskt vatten.
Läs mer  Demens hos katter

Din katts diet och urinvägarnas hälsa

Sambandet mellan kost och urinvägshälsa är så viktigt att många av tillverkarna av premiumkattfoder nu producerar foder som är särskilt utformade för att främja urinvägshälsan. Det finns receptbelagda dieter för katter som löper särskilt hög risk att bilda kristaller och stenar.4 Prata med din veterinär för att fastställa flera bra kostval baserat på din katts särskilda behov.

Om du misstänker att ditt husdjur är sjukt ska du omedelbart ringa din veterinär. Vid hälsorelaterade frågor ska du alltid kontakta din veterinär, eftersom de har undersökt ditt husdjur, känner till dess hälsohistoria och kan ge de bästa rekommendationerna för ditt husdjur. Artikelkällor Point Pet använder endast högkvalitativa källor, inklusive peer-reviewed studier, för att stödja fakta i våra artiklar. Läs vår redaktionella process för att lära dig mer om hur vi faktakontrollerar och håller vårt innehåll korrekt, pålitligt och trovärdigt.

  1. Urinsten (Uroliter, Calculi) hos katter. Veterinärmedicinsk handbok, 2020

  2. Kontroll av urin Ph. Veterinärmedicinsk handbok, 2020

  3. Kostbehandling av urinstenar. Klinisk näringstjänst vid Cummings School, 2020

  4. 5 steg för att bibehålla din katts urinvägshälsa. Austin Veterinary Emergency and Specialty Cente, 2020

Previous article
Next article
- Advertisement -