Brandsläckta newts och eldbullade paddar verkar ganska lika i sin vård, men kan de leva tillsammans i samma tank?

Även om det ibland är frestande att blanda arter när deras vård verkar likadana, rekommenderar jag i allmänhet inte att kombinera olika arter av amfibier i samma tank eller vivarium. I det specifika fallet med eldblockade paddor och brandbellied newts finns det flera anledningar till varför detta kan vara en dålig idé:

  • Det största problemet är aptiten hos den eldsläckta padden. De är ganska aggressiva ätare, och många kommer inte att tveka att försöka göra en måltid av en brandbellied newt. Newts har blivit skadade (ofta förlorade lemmar) eller dödad av eldbuktade paddor. Även om elden bellied paddar inte går efter newts, newts är bundna att stressas av närvaron av en potentiell rovdjur i samma tank.
  • Hudtoxiner: Både brandsläckta newts och eldblockerade paddar kan utsöndra hudgiftningar. Man tror att toxinerna är olika och olika och de kan potentiellt påverka varandra.

Av flera anledningar varför blandningsarter kan vara en dålig idé, se Kan jag blanda arter när du installerar ett terrarium?

Läs mer  Birman: Cat Breed Profile